Tijdsregistratie

Weet hoeveel tijd jouw accountantskantoor aan elke klant besteed heeft

Tijdsregistratie zorgt ervoor dat je niet vergeet te factureren, dat je inzicht krijgt in de factureerbaarheid van jou en jouw mensen en in de rendabiliteit van je klanten. Een troef als je met forfaits werkt!

  • Automatische registraties bij het verschuiven van taken
  • Slimme knoppen voor snelle registratie

  • Prijslijst van prestaties en andere kosten

  • Koppeling met Google Maps die de afstand van kantoor tot klant geeft en dan automatisch de verplaatsingsvergoeding berekent.
  • Handige overzichten per medewerker of per taak