Tijdsregistratie

AdminPulse is ook uurregistratie software. Tijdsregistratie zorgt ervoor dat je niets vergeet te factureren. Je krijgt inzicht in de factureerbaarheid van alle prestaties binnen jouw accountantskantoor en in de rendabiliteit van je klanten. Een troef als je met forfaits werkt!

  • Timesheets voor de registratie van prestaties, registratie van onkosten, kilometers, gebruikte producten,...
  • Automatische registraties bij het verschuiven van taken
  • Slimme knoppen voor snelle registratie

  • Prijslijsten van prestaties en andere kosten

  • Koppeling met Google Maps die de afstand van kantoor tot klant geeft. AdminPulse berekent dan automatisch de verplaatsingsvergoeding.
  • Handige overzichten per medewerker, per taak

Met het tijdsregistratiesysteem van AdminPulse leg je een goede basis voor de rentabiliteit van jouw accountantskantoor.


Meteen uitproberen? Probeer heel AdminPulse een maand gratis! 

Tijdsregistratie voor accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren voor betere rentabiliteit: AdminPulse

Volgende: facturatie >