Facturatie

Snel en makkelijk factureren

AdminPulse bevat een volwaardig facturatiesysteem met alle mogelijke functionaliteiten die eigen zijn aan de accountancy sector.

  • Manuele of automatische facturatie, voorschotten met afrekening, abonnementen, forfait (al dan niet met prestaties buiten forfait) of regie, zoals je het zelf instelt per klant.
  • De elektronische UBL facturen worden vanuit het systeem per e-mail verstuurd of je kan ze afdrukken en per post sturen.
  • De gestructureerde mededeling wordt automatisch gegenereerd tenzij je liever het factuurnummer als betalingsvermelding hebt.
  • Creditnota’s worden automatisch gekoppeld aan de betreffende factuur.
  • Integratie met POM, zodat jouw klanten de QR-code kunnen scannen om te betalen.
  • Wij sluiten naadloos aan op jouw huidige nummering.
  • Facturen zijn klaar om te importeren in jouw boekhoudpakket