Facturatie

Kost facturen maken u veel tijd? Vindt u het een vervelende klus?

AdminPulse bevat een volwaardig facturatiesysteem met alle mogelijke functionaliteiten die eigen zijn aan uw sector.

  • Manuele of automatische facturatie, voorschotten met afrekening, abonnementen, forfait (al dan niet met prestaties buiten forfait) of regie, zoals u het zelf instelt per klant.
  • De elektronische UBL facturen worden vanuit het systeem per e-mail verstuurd of u kan ze afdrukken en per post sturen.
  • De gestructureerde mededeling wordt automatisch gegenereerd tenzij u liever het factuurnummer als betalingsvermelding heeft.
  • Creditnota’s worden automatisch gekoppeld aan de betreffende factuur.
  • Wij sluiten naadloos aan op uw huidige nummering.
  • Facturen zijn klaar om te importeren in uw boekhoudpakket