Uurtje-factuurtje belemmert groei

Uurtje-factuurtje belemmert groei
Met een prijsmodel dat gebaseerd is op "uren X tarief" botst u heel snel op de limieten voor groei. Er zitten immers maar 24 uren in een dag.

"Uren x tarief" is ook voor het cliënteel minder interessant: 

  • Er is onzekerheid over welk bedrag uiteindelijk gefactureerd zal worden 
  • Klanten onderschatten meestal de tijd die nodig is om hun probleem op te lossen 
  • Inefficiëntie van de leverancier wordt eigenlijk beloond (langer aan iets werken => meer factureren) 

Het is beter om diensten via vaste prijzen aan te bieden. Bij de berekening van deze prijzen baseert u zich dan niet alleen op de tijd die u schat nodig te hebben voor het leveren van de dienst, maar vooral ook op wat de dienst waard is voor uw klant. Zo ontkoppelt u tijd en prijs. 

Het is nog beter om uw klant een voorschot voor (een gedeelte van) de te leveren diensten te vragen. Dit verhoogt de betrokkenheid en de motivatie van de klant om het project tot een goed einde te brengen; hij heeft er immers al geld in gestoken. 

Registreer nog wel de gepresteerde tijd, zodat u weet of de vaste prijzen correct zijn.

Comments