Geeft tijdsregistratie jou energie?

Automatische tijdsregistratie voor accountants via ClockAssist en AdminPulse
Energie krijgen van tijdsregistratie doen? Waarschijnlijk niet! Is er in jouw accountantskantoor iemand die graag tijdsregistratie doet?

Wij vinden tijd registreren zelf ook een vervelende klus. Na een dag hard werken ook nog noteren wat je allemaal gedaan hebt… .

Tijdens het werk schiet dat er vaak bij in, omdat er een telefoontje tussenkomt, je moet snel naar een klant of een collega stelt je een dringende vraag.

De kans is reëel dat je achteraf gewoon niet meer weet wat je allemaal gedaan hebt of hoelang iets eigenlijk heeft geduurd. Dan sla je er maar een slag naar. 

Is het erg als accountants maar gissen voor hun tijdsregistraties?

Als je op basis van uurtje-factuurtje werkt, kan het rampzalig zijn. Kan jij inschatten wat jouw accountantskantoor de afgelopen jaren heeft gemist aan inkomsten omdat prestaties vergeten zijn? Even een voorbeeld uit een andere sector: een aannemer die op zoek was naar software voor zijn kantoorbeheer vertelde ons dat hij vergeten was bij wie hij een zwembad geïnstalleerd had… Leuk voor de klant die nooit de rekening kreeg, maar minder goed voor de rentabiliteit van de aannemer!

Om je rentabiliteit te kunnen controleren is het altijd belangrijk om te weten wat je precies gedaan hebt en wat dat je gekost heeft, ook als je via forfaits of abonnementen factureert. Tijdsregistratie is hier een uitstekend middel voor.

Stel je voor dat je geen tijdsregistraties meer hoeft te doen

Omdat we beseffen dat het belangrijk is om de rentabiliteit te kunnen berekenen, vullen we braaf onze uren in. Maar leuk en efficiënt is anders! Automatische tijdsregistratie was één van onze dromen en die droom komt nu uit. We hebben een partner gevonden die van automatische tijdsregistratie de core business heeft gemaakt: ClockAssist.

Automatische tijdsregistratie voor accountants via ClockAssist

ClockAssist herkent de klant voor wie je aan het werk bent in de software waarmee je werkt. Dus ook telefoontjes, e-mails en afspraken. Dankzij de verregaande integratie tussen AdminPulse en ClockAssist heb je nu een berg administratie minder, vergeet je geen registraties meer en ben je van die vervelende klus af!

Bekijk hier het webinar

Video van het webinar over AdminPulse en ClockAssist

En wat met mijn privacy?

ClockAssist garandeert de privacy van de gebruikers. Op het einde van de dag krijgen alle gebruikers het overzicht van hun eigen dag. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens. 

De gebruikers kunnen in hun eigen overzicht alles aanpassen: registraties wissen, toevoegen of wijzigen. Het is dit uiteindelijke overzicht dat in AdminPulse komt.
 

Comments