4 tips voor een wendbaar accountantskantoor

4 tips voor een wendbaar accountantskantoor
Zorg dat veranderende omstandigheden u niet de das omdoen! Een wendbaar kantoor past zich makkelijk aan. Daarom in deze blogpost 4 tips die u op weg helpen naar een wendbaar accountantskantoor.

Charles Darwin zei het al: "Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen."
De omstandigheden veranderen nu sneller dan ooit. Daarom is het belangrijk dat uw accountantskantoor wendbaar is, zodat het op die veranderingen kan inspelen.  4 tips voor een wendbaar kantoor:

1. Visie!
Waar wilt u met dit kantoor naartoe? Wat voor een kantoor wil u zijn? Wie zijn uw ideale klanten? 
Uw visie is de basis voor al uw verdere werk, het zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen.
Richt uw blik daarbij naar buiten: blijf op de hoogte van trends en ontwikkelingen, zodat u op tijd kansen en bedreigingen ziet. Werk nauw samen met klanten, leveranciers, ondernemersnetwerken,…

2. De juiste contracten
Zoek de juiste mensen om mee samen te werken. Vul elkaar aan op het gebied van kennis, persoonlijkheid,... Maak anderen deelgenoot van uw plannen en vraag hoe zij dat zien. Uw medewerkers vinden het ook fijn om hun eigen toekomst mee vorm te kunnen geven.
Zorg er ook voor dat u niet met handen en voeten aan leveranciers gebonden bent.

3. Techniek én mensen én processen
Er zijn op dit moment al heel veel technologische oplossingen voor dagelijkse problemen. Maar alleen die technologieën implementeren helpt u niet vooruit. U zal ook uw processen moeten aanpassen en uw mensen zullen moeten weten hoe ze de technologieën kunnen gebruiken en wat de processen zijn.
Dit zal beter lukken in een accountantskantoor waar nauwe samenwerking, delen van informatie en ondernemerschap gestimuleerd worden.

4. Lange termijn visie en korte termijn doelen
Vanuit uw visie bepaalt u doelen op (heel) korte termijn. Bepaal dan het korte termijn actieplan. Stel deadlines in voor alle punten op uw actieplan. Herhaal dit meerdere keren per jaar.
 

Comments